آلبوم تصاویر
ادامه ...
دانش آموزان برتر
امیرحسین جمالی
پایه پنجم کلاس تلاشگران 1
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
محمدامین رحمت الهی
پایه پنجم کلاس تلاشگران 2
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
امیرعلی رحمانی
پایه پنجم کلاس تلاشگران 1
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
سام بهرامی ارفعی
پایه پنجم کلاس تلاشگران 2
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
امیررضا قادری
پایه پنجم کلاس تلاشگران 3
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
محمد شجاعی
پایه پنجم کلاس تلاشگران 4
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
ایلیا نظمی رودسری
پایه پنجم کلاس تلاشگران 1
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
مانی فرخ زاد
پایه ششم کلاس اندیشمندان 4
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
محمدحسین قلندری
پایه ششم کلاس اندیشمندان 1
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
ایلیا زندی لک
پایه ششم کلاس اندیشمندان 1
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
امیر خلیفات
پایه ششم کلاس اندیشمندان 2
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
امیرحسین خادمی
پایه ششم کلاس اندیشمندان 2
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
علی دارایی
پایه ششم کلاس اندیشمندان 4
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
حسین نوری زاده
پایه ششم کلاس اندیشمندان 1
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
امیرمهدی شمسی
پایه ششم کلاس اندیشمندان 1
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
علیرضا عبادی نیا
پایه ششم کلاس اندیشمندان 3
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
حامد شجاعی
پایه ششم کلاس اندیشمندان 4
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
ابوالفضل زائری
پایه هفتم کلاس ب
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
کادر اداری
کادر آموزشی
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8
تصاویر مدرسه

اطلاعیه ها

موفقیت ها
متولدین این هفته
متین درشمالی
شنبه 28 مهر
تولدت مبارک!
عباس پایدار
دوشنبه 30 مهر
تولدت مبارک!
علیرضا عبادی نیا
سه شنبه 1 آبان
تولدت مبارک!
علیرضا مالکیان
سه شنبه 1 آبان
تولدت مبارک!
امیرمحمد شریفی نسب اناری
سه شنبه 1 آبان
تولدت مبارک!
امیرمحمد آهویی
سه شنبه 1 آبان
تولدت مبارک!
شایان شیردل
چهارشنبه 2 آبان
تولدت مبارک!
ابوالفضل زائری
پنج شنبه 3 آبان
تولدت مبارک!
آرتا قناعت
پنج شنبه 3 آبان
تولدت مبارک!
لینک های مفید
*********************** *********************** ***********************

به وب سایت دبستان غیر دولتی پویندگان خوش آمدید.

دبستان غیردولتی پویندگان