آلبوم تصاویر
ادامه ...
دانش آموزان برتر
امیرحسین جمالی
پایه پنجم کلاس تلاشگران 1
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
محمدامین رحمت الهی
پایه پنجم کلاس تلاشگران 2
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
امیرعلی رحمانی
پایه پنجم کلاس تلاشگران 1
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
سام بهرامی ارفعی
پایه پنجم کلاس تلاشگران 2
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
امیررضا قادری
پایه پنجم کلاس تلاشگران 3
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
محمد شجاعی
پایه پنجم کلاس تلاشگران 4
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
ایلیا نظمی رودسری
پایه پنجم کلاس تلاشگران 1
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
مانی فرخ زاد
پایه ششم کلاس اندیشمندان 4
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
محمدحسین قلندری
پایه ششم کلاس اندیشمندان 1
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
ایلیا زندی لک
پایه ششم کلاس اندیشمندان 1
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
امیر خلیفات
پایه ششم کلاس اندیشمندان 2
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
امیرحسین خادمی
پایه ششم کلاس اندیشمندان 2
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
علی دارایی
پایه ششم کلاس اندیشمندان 4
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
حسین نوری زاده
پایه ششم کلاس اندیشمندان 1
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
امیرمهدی شمسی
پایه ششم کلاس اندیشمندان 1
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
علیرضا عبادی نیا
پایه ششم کلاس اندیشمندان 3
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
حامد شجاعی
پایه ششم کلاس اندیشمندان 4
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
ابوالفضل زائری
پایه هفتم کلاس ب
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
کادر اداری
کادر آموزشی
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8
تصاویر مدرسه

اطلاعیه ها

موفقیت ها
متولدین این هفته
رهام روغنی امارت
شنبه 16 فروردین
تولدت مبارک!
آرشام پرکان کلایه
یکشنبه 17 فروردین
تولدت مبارک!
محمدطاها اسفندیاری
پنج شنبه 21 فروردین
تولدت مبارک!
لینک های مفید
*********************** *********************** ***********************

به وب سایت دبستان غیر دولتی پویندگان خوش آمدید.

دبستان غیردولتی پویندگان