آلبوم تصاویر
ادامه ...
دانش آموزان برتر
امیرحسین جمالی
پایه پنجم کلاس تلاشگران 1
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
محمدامین رحمت الهی
پایه پنجم کلاس تلاشگران 2
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
امیرعلی رحمانی
پایه پنجم کلاس تلاشگران 1
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
سام بهرامی ارفعی
پایه پنجم کلاس تلاشگران 2
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
امیررضا قادری
پایه پنجم کلاس تلاشگران 3
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
محمد شجاعی
پایه پنجم کلاس تلاشگران 4
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
ایلیا نظمی رودسری
پایه پنجم کلاس تلاشگران 1
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
مانی فرخ زاد
پایه ششم کلاس اندیشمندان 4
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
محمدحسین قلندری
پایه ششم کلاس اندیشمندان 1
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
ایلیا زندی لک
پایه ششم کلاس اندیشمندان 1
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
امیر خلیفات
پایه ششم کلاس اندیشمندان 2
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
امیرحسین خادمی
پایه ششم کلاس اندیشمندان 2
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
علی دارایی
پایه ششم کلاس اندیشمندان 4
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
حسین نوری زاده
پایه ششم کلاس اندیشمندان 1
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
امیرمهدی شمسی
پایه ششم کلاس اندیشمندان 1
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
علیرضا عبادی نیا
پایه ششم کلاس اندیشمندان 3
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
حامد شجاعی
پایه ششم کلاس اندیشمندان 4
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
ابوالفضل زائری
پایه هفتم کلاس ب
موفقیت در آزمون بین المللی کانگورو
کادر اداری
کادر آموزشی
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8
تصاویر مدرسه

اطلاعیه ها

موفقیت ها
متولدین این هفته
طاها استوارنیا
یکشنبه 1 اردیبهشت
تولدت مبارک!
نریمان خلیلیان
یکشنبه 1 اردیبهشت
تولدت مبارک!
محمدپوریا غلامی
سه شنبه 3 اردیبهشت
تولدت مبارک!
سپهر رضائیان
چهارشنبه 4 اردیبهشت
تولدت مبارک!
محمدامین جعفری
پنج شنبه 5 اردیبهشت
تولدت مبارک!
سیدمحمدجواد علوی نژاد
پنج شنبه 5 اردیبهشت
تولدت مبارک!
حامد شجاعی
پنج شنبه 5 اردیبهشت
تولدت مبارک!
معین عاشوری
جمعه 6 اردیبهشت
تولدت مبارک!
لینک های مفید
*********************** *********************** ***********************

به وب سایت دبستان غیر دولتی پویندگان خوش آمدید.

دبستان غیردولتی پویندگان