کسب مقام سوم تیم هندبال دبستان
کسب مقام سوم تیم هندبال دبستان در مسابقات بین مدارس ابتدایی شهرستان جم