افتخارات  مدرسه


نایب قهرمانی تیم پینگ پنگ پویندگان
درج شده در تاریخ 1397/11/09 توسط احمد زارعی.