افتخارات  مدرسه


کسب مقام سوم تیم والیبال
درج شده در تاریخ 1397/07/07 توسط احمد زارعی.