افتخارات  مدرسه


نایب قهرمانی تیم فوتسال دبستان پویندگان در مسابقات استانی
درج شده در تاریخ 1397/07/07 توسط احمد زارعی.