افتخارات  مدرسه


نایب قهرمانی تیم پینگ پنگ در مسابقات بین مدرسه ای
درج شده در تاریخ 1396/08/07 توسط احمد زارعی.