افتخارات  مدرسه


کسب مقام نایب قهرمانی تیم پینگ پنگ دبستان در مسابقات شهرستان
درج شده در تاریخ 1394/10/09 توسط احمد زارعی.