افتخارات  مدرسه


کسب مقام اول تیم فوتسال دبستان در مسابقات بین مدارس شهرستان جم
درج شده در تاریخ 1395/09/24 توسط احمد زارعی.