افتخارات  مدرسه


مقام سوم بیست و چهارمین دوره شطرنج مدارس ابتدایی پسرانه شهرستان چم
درج شده در تاریخ 1395/09/01 توسط احمد زارعی.

http://pdschool.sams.ir/Schools/sams_pdschool/images/d5ddea69-7d82-4d50-a71a-c9324b5a58e0.jpg

اعضای تیم: سروش فرزام، علیرضا مالکیان، علی دارایی، متین نباتی، مهدی سلطانعلی زاده